תקנון אתר

תקנון אתר גומא

תקנון אתר מכירות גומא
מבוא וכללי
• תקנון זה הינו הסכם משפטי מחייב. הוראות התקנון יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמשים באתר חברת גומא שירותי סחר (1981) בע"מ (להלן: "האתר" ו"גומא" או "החברה" בהתאמה) המופעל ע"י החברה ומשמש בתור אתר מכירות לרכישת מגוון מוצרים כפי שיפורטו בהמשך.
• האתר מתופעל על ידי החברה, גומא שירותי סחר (1981) בע"מ, ח.פ. 510873698 שכתובתה רותם המדבר 2 קיסריה.
• אמצעי הקשר ליצירת קשר עם החברה הינם: בטלפון: 04-6275088 בפקס: 04-6270256 ובכתובת דוא"ל: service@gome1981.co.il .
• האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
• גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.
• עצם רכישת מוצרים באתר מהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן.
• השימוש באתר כפוף להקפדה על כללי תקנון זה, ואין להשתמש בתכני האתר שלא כקבוע בתקנון זה, אלא אם המשתמש קיבל את הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב. אחריות החברה מוגבלת כמפורט בתקנון זה.
• אין להפר את זכויות הקניין הרוחני (לרבות גם הזכויות לתכנים ועיצוב הגרפי של האתר) של החברה או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.
• תקנון זה ניתן לשינוי בכל עת על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות כל דין.
הרכישה
• האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של מגוון מוצרים ושירותים באמצעות האינטרנט.
הרכישה באתר מחולקת למוצרים בסיווגים שונים (להלן: "המוצרים"):

 • מוצרים חדשים שנמכרים רק באתר ובאולם התצוגה של גומא.
 • עודפי מלאי - מוצרים חדשים שאינם בקולקציית גומא (הוצאו מהקולקציה או הובאו כדוגמאות ולא הוכנסו לקולקציה). הנמכרים בהנחה מיוחדת.
 • רישום לסדנאות בישול שמתקיימות מידי פעם בגומא, על בסיס מקום פנוי. יש לבצע רישום מול נציגת אולם התצוגה בטלפון: 074-7001981.
• ניתן לרכוש את המוצרים באתר בכל עת עד לגמר המלאי. הרכישה תהייה תקפה רק לאחר קבלת אישור הזמנה וקבלה מהחברה .
• הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בתוקף והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי. לא תינתן האפשרות לביצוע הזמנות ללא מסירת פרטי התקשרות, פרטי כרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום אחר שיאושר על ידי החברה.
• ניתן לבצע רכישה גם באמצעות העברה בנקאית בתיאום מול נציגי החברה בטלפון: 074-7001981.
• המחירים באתר כוללים מע"מ.
• החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצרים או חלק מהם, בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר המכירות על פי שיקול דעתה.
החזרות וביטולים
• ניתן לבטל הזמנה או עסקה רק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו.
• ראו התייחסות הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן ביחס לעסקת מכר מרחוק: https://www.gov.il/he/departments/general/cpfta_consumers_info_iskat_mecher_merahok
 • ניתן לבטל את העסקה תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, באמצעות פניה בעל פה - בטלפון מספר 04-6279552/3, למעט אם נקבע לפי החוק כי ביטול העסקה ייעשה בדרך של הודעה בכתב; פקס במספר 04-6270256; בדואר רשום; או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה, בכתובת: service@gome1981.co.il. במקרה שהביטול אושר - יש להשיב את המוצר לחברה תוך 30 ימים מיום הרכישה  כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח.
 • בעסקת מכר מרחוק, צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית ההסכם או מיום מסירת המוצר או מיום קבלת מסמך גילוי הפרטים הנדרשים על פי החוק, לפי המאוחר מבניהם.
ביטול עסקת שירות כגון השתתפות בסדנת בישול, תאושר עד 14 יום לפני מועד תחילת השירות.
 • החברה תהיה רשאית לגבות דמי ביטול בגין 5% מהעסקה או 100 ₪ (הנמוך מבניהם).
 • במקרה של ביטול העסקה, תזכה החברה את הלקוח באמצעי התשלום בו השתמש לרכישת המוצר או השירות.
 • אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, ביטול העסקה יאושר בתנאי שטרם נעשה כל שימוש במוצר ולא נגרם כל נזק למוצר ולחלקים המסופקים אתו. הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה, זאת בנוסף לדמי הביטול.
 • מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר.
 • ביטול עסקה לא יאושר למוצרים בהם נעשתה התאמה מיוחדת ללקוח כגון: התאמת מידות לכיורים, יצירת פתחים בכיורים לברזים לפי בקשת הלקוח וכל התאמה אחרת שבוצעה עבור הלקוח.
בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין הוראות חוק הגנת הצרכן, כפי שתהיינה מעת לעת - הוראות חוק הגנת הצרכן ייגברו.
הובלה/ התקנה של מוצרים שנרכשו באתר המכירות
מחיר המשלוח וכן תנאי הובלה/התקנה כמפורט בטבלאות המופיעות בהמשך תקנון זה.
בעת הרכישה, הלקוח ייבחר את סוג המשלוח:
 • משלוח בדואר רשום
 • משלוח בדואר שליחים
 • הובלה (בהתאם למוצר שנרכש)
 • איסוף עצמי (במידה וניתן)
 • לאחר ביצוע העסקה, הלקוח יקבל מס' משלוח למעקב.
• החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים/ספקי שירותים שאינם בשליטתה.
• משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרכישה, או שהלקוח רשאי לאסוף את המוצר באופן עצמאי, בתיאום מראש בלבד.
שירות לקוחות
בכל שאלה או בירור לגבי מוצר, לאחר ביצוע הרכישה באתר, וכן בנושא תיאום הובלה/ התקנת מוצרים, יש לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון: 04-6279552/3 או בדוא"ל service@gome1981.co.il.
 • בכל שאלה או בירור לגבי מוצר לפני ביצוע הרכישה באתר, יש לפנות לנציג החברה באולם התצוגה של גומא בטלפון: 074-7001981. או בדוא"ל service@gome1981.co.il
אחריות ושירות
• האחריות למוצרים חדשים, מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי החברה. משך האחריות לכל מוצר יצויין באתר.
• האחריות לכל המוצרים מעודפי מלאי הינה 6 חודשים, ומתייחסת לתקינות פעולת המוצר בלבד. מוצרים אלה, נמכרים בהנחה מיוחדת.
• האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות אתר המכירות של גומא. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.
• הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.
• אחריות החברה לא תחול במקרים בהם, לפי שיקול-דעתה של החברה, הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שאינה בהתאם להוראות ההפעלה המצורפות למוצר.
• החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי - ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.
אבטחת מידע ופרטיות
• החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים, העומדים לרשותה, על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות פרטי המשתמשים באתר. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
• בעת השימוש באתר ייאסף מידע אודות התכנים, הדפים והמודעות שהוצגו בפני המשתמש, זמן שהייתו באתר, התכנים שעניינו אותו ופעולות שביצע באתר (להלן: "המידע"). המידע שנאסף הינו בעל אופי סטטיסטי בלבד ואינו מזהה את המשתמשים באופן אישי. החברה רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלת תנאי שימוש אלה והוראות כל דין; להשתמש במידע שייאגר אודות השימוש שיעשה המשתמש באתר לניתוח סטטיסטי, ואף רשאית למסור נתונים אלו לצדדים שלישיים, כל עוד אין בנתונים פרטים מזהים באופן אישי אודות המשתמש. המשתמש רשאי לבקש מהחברה את מחיקתו ממאגר המידע של החברה, ובמקרה זה החברה תמחק את כל הרישומים הנוגעים לאותו משתמש, למעט נתונים אודות פעולות אשר ביצע המשתמש באתר לרבות הזמנות.
• שם המשתמש והסיסמא נועדו לשימוש אישי של אותו משתמש בלבד, פרטים אלו הינם סודיים ואישיים ואין להעבירם. החברה אינה אחראית לכל פגיעה בפרטיות או כל פגיעה אחרת שתיגרם עקב העברת הפרטים מידי המשתמש לצד שלישי ועקב שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמא האישית.
• בכפוף לדין, החברה תהיה רשאית להעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי, בין היתר, במקרה שבו הפר המשתמש את תנאי תקנון זה או כל הסכם אחר עם החברה או מי מטעמה וכן במקרה שבו נתקבל בידי החברה או צד שלישי צו מרשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי.
• בלחיצה על כפתור "שלח" יש משום הסכמה לחברת גומא או למי מטעמה לעשות שימוש במידע זה על מנת לספק לך תוכן שיווקי, מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות דוא"ל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה.  באם תרצה להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה שלח דוא"ל אל : service@gome1981.co.il.
שימוש בעוגיות (Cookies)
• החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב-"עוגיות "Cookies (קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים, על ידי האתר, על הכונן הקשיח של המחשב של המשתמש באמצעות הדפדפן) או טכנולוגיות דומות, לצורך בין היתר, תפעולו השוטף והתקין של אתר, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפות האישיות של הלקוחות והמשתמשים, לצורכי אבטחת מידע, שיפור חווית המשתמש באתר, לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולמנוע מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. באפשרותך להימנע מקבלת Cookies , אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש.
קניין רוחני
• כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות זכויות היוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים, תוכן האתר מוגנים על פי החוק הישראלי ואמנות בינלאומיות והינם רכושה הבלעדי של חברת גומא או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.
• אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.
שיפוי
• המשתמש באתר מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או לקוחותיה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאות שיגרמו להם, לרבות שכ"ט עו"ד ו/או הוצאות משפטיות אחרות כתוצאה מהפרת התקנון ו/או הפרת כל זכות צד שלישי.
דין וסמכות שיפוט
• פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו, בלבד.
תנאי הובלות והתקנות   
תנורי בישול ואפייה מכל הסוגים
  מוצרים חדשים מוצרים חדשים מעודפי מלאי
תנאי הובלה הובלה לבית לקוח ללא תשלום** הובלה לבית לקוח ללא תשלום**
תנאי התקנה התקנה בבית לקוח ללא תשלום** התקנה בבית לקוח ללא תשלום**
אחריות 12 חודשים 6 חודשים
     
כיריים גז
  מוצרים חדשים מוצרים חדשים מעודפי מלאי
תנאי הובלה הובלה לבית לקוח ללא תשלום** הובלה לבית לקוח ללא תשלום**
תנאי התקנה התקנה בבית לקוח ללא תשלום**, ללא חיבור למע' הגז התקנה בבית לקוח ללא תשלום**, ללא חיבור למע' הגז
אחריות 12 חודשים 6 חודשים
     
כיריים אינדוקציה
  מוצרים חדשים מוצרים חדשים מעודפי מלאי
תנאי הובלה הובלה לבית לקוח ללא תשלום** הובלה לבית לקוח ללא תשלום**
תנאי התקנה התקנה בבית לקוח ללא תשלום** התקנה בבית לקוח ללא תשלום**
אחריות 12 חודשים 6 חודשים
     
קולטי אדים / מקרר
  מוצרים חדשים מוצרים חדשים מעודפי מלאי
תנאי הובלה הובלה לבית לקוח בתשלום, לפי מחירון הובלות והתקנות שבתוקף** הובלה לבית לקוח בתשלום, לפי מחירון הובלות והתקנות שבתוקף** / אפשרות לאיסוף עצמי
תנאי התקנה בתשלום ישירות למתקין בתשלום ישירות למתקין
אחריות 12 חודשים 6 חודשים
     
טוחני אשפה
  מוצרים חדשים מוצרים חדשים מעודפי מלאי
תנאי הובלה והתקנה בתשלום ישירות למתקין 350 ₪ / אפשרות לאיסוף עצמי בתשלום ישירות למתקין 350 ₪ / אפשרות לאיסוף עצמי
אחריות 36 חודשים 6 חודשים
     
כיורים
  מוצרים חדשים מוצרים חדשים מעודפי מלאי
תנאי הובלה הובלה לאיש שיש שהינו לקוח של גומא ללא תשלום / אפשרות לאיסוף עצמי הובלה לאיש שיש שהינו לקוח של גומא ללא תשלום / אפשרות לאיסוף עצמי
תנאי התקנה ע"י איש שיש של הלקוח ובאחריותו הבלעדית ע"י איש שיש של הלקוח ובאחריותו הבלעדית
אחריות כיורי גרניט/קריסטדור 15 שנים 6 חודשים
כיורי נירוסטה 15 שנים
כיורי נירוסטה צבעוניים 5 שנים
     
ברזי מטבח ואביזרים קטנים (סבוניות, רשתות וקעריות לכיורים, פילטרים לקולטי אדים וכו')
  מוצרים חדשים מוצרים חדשים מעודפי מלאי
תנאי הובלה ברזים משלוח בדואר שליחים בתשלום 50 ₪ . אפשרות לאיסוף עצמי. משלוח בדואר שליחים בתשלום 50 ₪. אפשרות לאיסוף עצמי.
תנאי הובלה אביזרים קטנים משלוח בדואר רשום ללא תשלום. משלוח בדואר שליחים בתשלום 50 ₪ . אפשרות לאיסוף עצמי. משלוח בדואר רשום ללא תשלום. משלוח בדואר שליחים בתשלום 50 ₪. אפשרות לאיסוף עצמי.
תנאי התקנה ללא  התקנה ללא  התקנה
אחריות ברזי מטבח בלבד 5 שנים. סבוניות - 1 שנה. יתר האביזרים ללא אחריות. ברזי מטבח בלבד 6 חודשים.                         יתר האביזרים ללא אחריות.
     
מדיח כלים
  מוצרים חדשים מוצרים חדשים מעודפי מלאי
תנאי הובלה הובלה לבית לקוח ללא תשלום** הובלה לבית לקוח ללא תשלום**
תנאי התקנה התקנה בבית לקוח ללא תשלום** התקנה בבית לקוח ללא תשלום**
אחריות 12 חודשים 6 חודשים
     
מגירות חימום/ מגירות ואקום
  מוצרים חדשים מוצרים חדשים מעודפי מלאי
תנאי הובלה הובלה לבית לקוח ללא תשלום** הובלה לבית לקוח ללא תשלום**. אפשרות לאיסוף עצמי
תנאי התקנה התקנה בבית לקוח ללא תשלום** התקנה בבית לקוח ללא תשלום**
אחריות 12 חודשים 6 חודשים
 
** מחירון הובלות והתקנות

 
 
 

נשמח לחזור אליכם
מאשר/ת קבלת דוא"ל
מפת הגעה
תודה על פניתכם
ההודעה התקבלה במערכת,
נחזור אליכם בקרוב.
הישארו מעודכנים!
מעוניינים לדעת על מוצרים חדשים, הטבות ומבצעים? מלאו את הטופס ונשמח להיות בקשר.
מאשר/ת קבלת דוא"ל
תודה על פניתכם
ההודעה התקבלה במערכת,
נחזור אליכם בקרוב.
ספקים